„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

 

Rusza ósma edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy zaprasza przedsiębiorców z terenu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” do wzięcia udziału w tegorocznym plebiscycie. Łączna pula nagród wynosi 100 000 zł. Konkurs odbywa się przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, którzy z sukcesem prowadzą tradycyjny lub nowoczesny biznes. Do tej pory Fundacja Kronenberga nagrodziła 70 przedsiębiorstw o różnym charakterze działalności. W tym gronie znalazły się firmy z branży nowoczesnych technologii oraz osoby zajmujące się tradycyjną działalnością.Firmy, które chcą wziąć udział w Konkursie powinny spełniać następujące warunki formalne:
– zatrudnienie niższe niż 10 pracowników,
– obrót nie wyższy niż 2 mln euro.

Kapituła konkursu oceni przedsiębiorstwa pod kątem pomysłu na prowadzenie własnego biznesu oraz umiejętności prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa w trzech kategoriach: START, PROGRES oraz SENIOR.

SENIOR – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2005 roku,
PROGRES – przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą między 1 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2008 roku,
START – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę po 1 stycznia 2009.

W celu zgłoszenia do konkursu należy wypełnić formularz umieszczony na stronie: http://kronenberg.org.pl/mikroprzedsiebiorcaroku. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 maja 2012 r.

 

Print Friendly, PDF & Email