„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Celem konkursu jest zarówno popularyzacja rolnictwa ekologicznego, jak i nagrodzenie wysiłków i starań gospodarzy dochowujących wszystkich wymogów rolno-środowiskowych niezbędnych dla uzyskania certyfikatu rolnictwa ekologicznego. W konkursie nagrodzone zostaną najładniejsze, dobrze zorganizowane gospodarstwa, produkujące na rynek produkty ekologiczne. Gospodarstwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii i musi posiadać aktualny certyfikat rolnictwa ekologicznego. Zarówno na etapie wojewódzkim, jak i ogólnopolskim organizatorzy przewidują nagrody finansowe i rzeczowe. Uzupełnieniem konkursu będzie organizowany przez MODR w Karniowicach wyjazd studyjny dla rolników gospodarujących ekologicznie do wybranych przetwórni i gospodarstw ekologicznych w Małopolsce w lipcu br. oraz podsumowująca całość konkursu wojewódzka konferencja ekologiczna, która odbędzie się jesienią br.

            Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej MODR www.modr.pl. Szczegółowych informacji udziela Pan Jan Pajdzik, tel 12 285 21 13 mail: ekologia@modr.pl.

Print Friendly, PDF & Email