„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konkurs „NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają kolejną edycję konkursu „ Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego „
Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości.

Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie województwa małopolskiego, wyróżniające się wysoką jakością usług to jest dobrą bazą noclegową, funkcjonalnym i estetycznym wyposażeniem pokoi, ekologicznym oddziaływaniem na środowisko, dodatkowymi atrakcjami związanymi z gospodarstwem i okolicą.
Kwalifikacja do udziału w Konkursie odbywa się na podstawie zgłoszeń kierowanych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego MODR stosownie do lokalizacji gospodarstwa agroturystycznego.
Zgłoszenia przyjmuje się do dnia 8 lipca 2011 roku
Komisje powołane w poszczególnych powiatach po dokonaniu wstępnej oceny wytypują gospodarstwa do udziału w finale Wojewódzkiego Konkursu. Komisję Konkursową szczebla wojewódzkiego powołuje Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Komisja ta dokona oceny gospodarstw poprzez ich wizytację w sierpniu bieżącego roku . Harmonogram oceny zostanie uzgodniony z właścicielami obiektów agroturystycznych indywidualnie.
Dodatkowe informacje można pozyskać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki tel. 12 2852113 w.21, drogą e-mail : agroturystyka@modr.pl.

Print Friendly, PDF & Email