„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konkursy i warsztaty

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” organizuje warsztaty i konkursy. Celem organizacji warsztatów i szkoleń jest aktywizacja i pobudzenie uczestników by zdobyte umiejętności i wiedza przerodziły się w realizację konkretnych projektów.

W 2013 zorganizowaliśmy konkurs „LGD w kulturze ludowej” . Nadesłano prace zostały wykonane różnymi technikami oraz przy użyciu różnych materiałów takich jak papierowa wiklina, krępowana bibuła oraz naturalne elementy.  Konkurs miał na celu pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz promocję produktów lokalnych oraz tradycyjnych.

Innym konkursem, który został zorganizowany to konkurs fotograficzny „Dolina Raby w obiektywie”. Konkurs miał miał na celu  utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu Beskidu Wyspowego w czterech porach roku oraz  ciekawych wydarzeń prezentujących aktywne  życie mieszkańców „Doliny Raby”.

Warsztaty z rękodzieła artystycznego cieszą się sporym zainteresowaniem. Pierwszy cykl warsztatów z bibułkarstwa odbył się 27 i 28 września 2012 r. uczestnicy przy pomocy nożyczek i  pracy własnej stworzyli kompozycje kwiatowe.  Warsztaty z bibułkarstwa cieszyły się sporym zainteresowaniem i w ślad za nimi odbyły się kolejne warsztaty z wikliny papierowej 22 marca 2013 r.  Papierowa wiklina może wydawać się materiałem nie trwałym jednak przy zastosowaniu odpowiednich technik plecionkarskich nadaje się do wyrobu rzeczy codziennego użytku takich jak biżuteria, galanteria, elementy wyposażenia domu. W przeprowadzonych warsztatach wzięły udział głównie  panie działające w kołach gospodyń wiejskich z terenu wszystkich sześciu gmin LGD byli też inni zainteresowani mieszkańcy.

 Poniżej prezentujemy galerię wybranych prac konkursowych i warsztatowych:

Print Friendly, PDF & Email