„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje LSR oraz lokalnych kryteriów

Szanowni Państwo, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” oraz lokalne kryteria wyboru projektów wypracowanych podczas spotkania Forum Lokalnego w dniu 22.06.2017 r. Uwagi do dokumentów prosimy przesyłać do dnia 28 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 na adres biuro@dolinaraby.pl

Kryteria oceny projektów

LSR Dolina Raby 2016-2020 – propozycje zmian po Forum Lokalnym

Print Friendly, PDF & Email