„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje nowego zakresu LSR

Szanowni Państwo,

Przesyłamy wersje do konsultacji uwzględniające przedstawione propozycje ponieważ istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia środków.

Zwracamy uwagę, iż jest to epat konsultacji i Państwa propozycje są jak najbardziej wskazane. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas Walnego Zebrania Członków dnia 30.07.2012 roku.

Prosimy o zgłaszanie uwag do Biura LGD do 30 lipca 2012 r. do godziny 15:00, najlepiej drogą mailową: biuro@dolinaraby.pl

Propozycje nowego zakresu przedsięwzięć LSR przedstawiamy w załączniku.

Pozdrawiam,

Krzysztof Kwatera

Print Friendly, PDF & Email