logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne LSR

by admin

Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną aktualizacjom LSR pod kątem dodatkowych środków przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych projekt zmian w LSR wypracowany przez Forum Lokalne w dniu 2.03.2020 r. Uwagi do projektu można zgłaszać mejlowo na adres: biuro@dolinaraby.pl do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12.00.

Zmiany dotyczą w szczególności:

1. 330 000,00 zł do przedsięwzięcia 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych. Nowy wskaźnik produktu: „Liczba zrealizowanych operacji mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” – konkurs tylko dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, KGW) co daje możliwość zrealizowania 6 projektów przy założeniu maksymalnej kwoty wnioskowanej 55 000,00 zł.

2. 330 000,00 zł do przedsięwzięcia 2.3.1 podejmowanie działalności gospodarczej (działalność pozostała, bez handlowej), co daje dodatkowo możliwość realizacji 6 projektów przy założeniu premii w wysokości 55 000,00 zł (jak dotychczas).

3. Podniesienie progu dofinansowania operacji w LSR do 100% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych.

4. Poprawa oczywistych omyłek w LSR.

Do pobrania projekt LSR:

LSR Dolina Raby_zmiany marzec_projekt

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy