logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne LSR

by admin

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym procesem aktualizacji LSR przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych projekt zmian w LSR. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Uwagi do projektu można zgłaszać mejlowo na adres: biuro@dolinaraby.pl do dnia 15.07.2020 r. do godz. 16.00.

W wyniku prowadzonego monitoringu realizacji LSR oraz zapotrzebowania na wpisane w LSR działania, jak również epidemii koronawirusa zauważono konieczność dokonania zmian w zapisach LSR. Zarząd LGD wyszedł z inicjatywą zmiany sposobu realizacji LSR w sposób odpowiadający obecnemu zapotrzebowaniu potencjalnych beneficjentów na obszarze LGD „Dolina Raby”. Zmiany dotyczą przede wszystkim, zagospodarowania środków finansowych w ramach przedsięwzięć, które dotychczas były nie wykorzystane i istnieją poważne przeszkody w ich dalszej realizacji na przedsięwzięcia cieszące się popularnością, jak również urealnienia planowanych do realizacji projektów współpracy. 

Do pobrania projekt LSR:

LSR Dolina Raby_projekt zmiany lipiec 2020

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy