logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru

by admin

Szanowni Państwo, w dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, które wypracowało propozycję aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru. Przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych te dokumenty. Propozycje zmian w tych dokumentach zaznaczono kolorem czerwonym. Zmiany w LSR dotyczą przede wszystkim realizacji projektów własnych oraz wynikają ze zmian statutu jakiego będzie dokonywać Walne Zebranie Członków. Zmiany w kryteriach polegają głównie na doprecyzowaniu zapisów. Wszelkie uwagi i propozycje należy przesyłać e-mailem na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 24 listopada 2017 r. Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd opracuje końcową wersję propozycji zmian, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków.

LSR Dolina Raby 2016-2020_propozycje zmian po Forum Lokalnym

Kryteria oceny projektów_po Forum Lokalnym

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy