logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne zmian w LSR

by admin

Szanowni Państwo, 
zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR po analizie i rekomendacjach tzw. Forum Lokalnego.
W związku z faktem możliwości ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki na realizacje LSR oraz uwolnieniem kursu euro, co wygenerowało oszczędności w PLN i przejściem na walutę EUR, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Dolina Raby wymaga zmian. Łączna kwota do rozdysponowania w PLN wynosi ok. 2 127 472,00 zł. Przy czy z kwoty dodatkowych środków tj. 412 000,00 € obligatoryjnie LGD musi przeznaczyć 35% na działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, co przy wysokości premii 55 tys. zł daje kwotę 605 000,00 zł. Pozostałą część LGD rozdysponowuje zgodnie z rekomendacjami Forum Lokalnego i wynikami konsultacji społecznych oraz ostatecznie decyzją Zarządu LGD. 

Propozycję tego podziału w sposób obrazowy prezentuje tabela poniżej, a przyporządkowanie poszczególnych rodzajów wnioskodawców do przedsięwzięć załączony projekt zmian w LSR. 

Propozycja podziału dodatkowych środków + kurs euro
Kwota dodatkowych środków: 1 648 000,00 zł

Oszczędności z kursu euro (stan na dzień 14.05.2021 r.): ok. 479 472,00 zł

Razem = ok. 2 127 472,00 zł

Rodzaj wnioskodawcy/nazwa działania Pula środków na nabór Intensywność wsparcia Liczba dotacji
Osoby fizyczne – Podejmowanie działalności gospodarczej (obowiązkowo min. 35 % kwoty dodatkowych środków) 605 000,00 zł 100% 11 premii (każda po 55 tys. zł)
Przedsiębiorcy – Rozwijanie działalności gospodarczej 400 000,00 zł 70% 4 dotacje (każda po 100 tys. zł)
JST lub NGO w partnerstwie z JST (infrastruktura rekreacyjno-kulturalna, infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, zachowanie dziedzictwa lokalnego(ngo)) 490 000,00 zł NGO 100%
JST 63,63% (!)
7 dotacji

(po 70 000,00 zł w przypadku NGO)
(po 44 541,00 zł w przypadku JST)

NGO – Zachowanie dziedzictwa lokalnego 385 000,00 zł 100% 7 dotacji (każda po 55 tys. zł)
Operacja własna – Utworzenie Muzeum Książki Kucharskiej wraz z Centrum Marki Lokalnej 247 472,00 zł 95% 1 dotacja (240 tys. zł)
Razem 2 127 472,00 zł 30 dotacji

 

Projekt zmian w LSR_czerwiec 2021

W załączonym powyżej projekcie zmian w LSR (w formie uwag i rekomendacji) wykreślenia zaznaczono kolorem czerwonym, natomiast nowe treści kolorem zielonym. Kwoty w zmienionym LSR będą podawane w walucie EUR. Niektóre proponowane zmiany w LSR są związane z aktualizacją diagnozy obszaru.

Uwagi do dokumentu prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2021 r. do godz. 14:00 na adres: biuro@dolinaraby.pl. Uwagi można zaznaczać w tekście dokumentu.

Po upływie terminu na zgłaszanie uwag wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Urzędem Marszałkowskim zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w LSR w trybie par. 19 pkt 15 Statutu. 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy