logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru

by admin

1.W związku z kończącym się okresem programowania 2014-2020 (LSR 2016-2022) istnieje po raz kolejny konieczność szybkiego zagospodarowania wolnych środków w LSR oraz środków uwolnionych po przeliczeniu euro po kursie bieżącym tak, aby można było je zakontraktować i rozliczyć do końca czerwca 2024.

Zmiany polegają na przesunięciu wolnych środków z przedsięwzięć w których zostały zrealizowane wskaźniki produktu na przedsięwzięcia w których wskaźniki nie są zrealizowane lub też cieszą się bardzo dużą popularnością tj. na przedsięwzięcie 2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej (pozostała bez handlowej) oraz na przedsięwzięcie 2.3.2 Rozwijanie działalności gospodarczej (pozostała bez handlowej).

Dzięki tym działaniom będziemy mogli uruchomić jeszcze nabory wniosków w zakresie premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej z limitem 110 000,00 zł tj. dwie premie po 55 000,00 zł oraz na rozwijanie działalności gospodarczej z limitem 246 276,00 tj. dwie operacji każda do 123 138,00 zł.

Kwoty w LSR są w EURO na potrzeby zmian w strategi przyjmuje się kurs indykatywny w wysokości 4 zł.

Dokument w wersji edytowalnej do pobrania tutaj. Zmiany na zielono.

2. Istnieje także konieczność aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru dotyczących podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. W związku z postulatami jakie napływały od członków stowarzyszenia jak i wnioskodawców przedstawiamy propozycję zmian w lokalnych kryteriach wyboru. Wykreślenia oznaczono kolorem czerwonym, a zmiany kolorem zielonym.

Zmiany polegają na rezygnacji z niektórych kryteriów lub doprecyzowaniu części z nich. Idą również w kierunku większych preferencji dla nowych podmiotów (os. fizycznych, przedsiębiorców), którzy nie korzystali jeszcze ze wsparcia w LGD.

Zmiany dotyczą kryteriów dla obecnego okresu programowania (2014-2022) i nie mają wpływu na nowy okres programowania, gdzie będą ustalane nowe kryteria wyboru.

Dokument w wersji edytowalnej do pobrania tutaj.

Wszelkie uwagi do dokumentów prosimy przesyłać mailem do 27.03.2023 r. do godz. 15.00.

Ostateczne decyzje należą do Zarządu Stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy