logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne zmian w LSR na lata 2016-2022

by admin

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wykorzystania środków finansowej w ramach LSR 2016-2022 pochodzących z różnić kursowych euro – zł istnieje koniczność dokonania zmian w LSR. Zmiana polegałaby na zagospodarowaniu środków z różnych przedsięwzięć LSR i skumulowaniu ich w jednym przedsięwzięciu tak, aby uzyskana kwota umożliwiła realizację jeszcze jednej operacji.

Propozycja wypracowana przez Forum Lokalne (członkowie Zarządu i Rady LGD) jest taka, aby te środki w wysokości 21 464,11 euro ulokować w przedsięwzięciu 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania i szerzenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych oraz zwiększyć wskaźnika produktu w tym przedsięwzięciu o 1 szt. Działanie to umożliwi otwarcie jeszcze jednego naboru w ramach tego przedsięwzięcia na wybór jednej operacji.

W załączniku zamieszczamy projekt zmian w LSR w tym zakresie. W części finansowej i wskaźnikowej kolorem czerwonym zaznaczono wykreślenia, a kolorem czarnym obok wykreśleń aktualne kwoty i wskaźniki. W części opisowej nowe treści wprowadzono kolorem zielonym.

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w możliwie jak najkrótszym terminie (kończący się okres programowania PROW 2014-2020 tj. beneficjenci muszą złożyć wnioski o płatność ostateczną do końca czerwca 2024 r.) proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji mailowo do dnia 20.11.2023 r. do godz. 15.00 na adres biuro@dolinaraby.pl.

Po rozpatrzeniu Państwa uwag i propozycji Zarząd LGD przyjmie finalną wersję zmian w LSR.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy