„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne zmian w LSR oraz lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców

Szanowni Państwo, w dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, które wypracowało propozycję aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców. Przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych te dokumenty. Propozycje zmian w tych dokumentach zaznaczono kolorami tj. wykreślenia kolorem czerwonym, natomiast nowe wprowadzane treści na żółtym tle. Zmiany w LSR dotyczą przede wszystkim zmian w zakresie wskaźników projektów własnych oraz doprecyzowania zapisów dotyczących projektów grantowych. Zmiany w kryteriach polegają  na doprecyzowaniu zapisów oraz rezygnacji z niektórych kryteriów.

Wszelkie uwagi i propozycje należy przesyłać e-mailem na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 30 grudnia 2019 r. Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd opracuje końcową wersję propozycji zmian, którą uchwali w trybie par. 19 pkt 15 Statutu i przekaże do akceptacji Samorządu Województwa. 

LSR Dolina Raby_12.2019_projekt zmian

Kryteria granty_propozycja zmiany

 

Print Friendly, PDF & Email