logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne zmian w LSR

by admin

Szanowni Państwo,

zgodnie z procedurą, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR po analizie dokonanej przez tzw. Forum Lokalne. 

W związku z przeprowadzonymi kalkulacjami budżetowymi projektów współpracy Zarząd LGD zauważył konieczność aktualizacji zapisów LSR. 

Na czym polegają zmiany?

  • Podniesienie środków na finansowanie projektów współpracy. Do tej pory w naszej strategii przewidziano kwotę w wysokości 332 500 zł co stanowiło ok. 4,5% budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR. Obecnie kwota ta zostałaby podniesiona do maksymalnej kwoty czyli 731 000 zł tj. 10% budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR przy zachowaniu dotychczasowych wskaźników. Konieczność taka wynika z faktu, że po oszacowaniu kosztów projektu rowerowego (tj. związanego z budową małej architektury na obszarze gmin członkowskich) okazało się, że przewyższają one pierwotnie zakładane, dlatego też bez podniesienia tej kwoty brakłoby finansowania na pozostałe dwa projekty wpisane w LSR.
  • Dostosowanie opisu drugiego projektu współpracy do rzeczywiście planowanych działań, które na obecnym etapie są już sprecyzowane.
  • Rezygnacja z wymogu tworzenia dodatkowych miejsc pracy w rozwijaniu działalności gospodarczej przy przekroczeniu kwoty wnioskowanej 100 tys. zł. Będzie to ułatwienie dla przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa obowiązujące od kolejnych naborów wniosków.

Wszystkie zmiany w LSR zaznaczono w dokumencie kolorem czerwonym i zielonym. Dokument przesyłamy w załączniku. Zmian dokonano w rozdziale V, VI i w planie działania.

Uwagi do dokumentu prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2021 r. do godz. 15:00 na adres: biuro@dolinaraby.pl

Po upływie terminu na zgłaszanie uwag wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Urzędem Marszałkowskim zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w LSR w trybie par. 19 pkt 15 Statutu.

LSR Dolina Raby_styczeń 2021 projekt zmian

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy