Strona główna

Konsultacje zmian LSR

Konsultacje zmian LSR

Szanowni Państwo, poddajemy konsultacjom społecznym proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” w zakresie:
a) zmian kwot i wskaźników dla dwóch przedsięwzięć
b) dodania trzech nowych projektów współpracy
c) innych drobnych zmian porządkujących.

Uwagi do zmian można zgłaszać na e-maila: biuro@dolinaraby.pl

Projekty JST

Projekt współpracy LGD Via Karol

Projekt współpracy z LGD Lielupe Łotwa (1)

Projekt współpracy z LGD Szwecja