„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje zmian LSR

Szanowni Państwo, poddajemy konsultacjom społecznym proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” w zakresie:
a) zmian kwot i wskaźników dla dwóch przedsięwzięć
b) dodania trzech nowych projektów współpracy
c) innych drobnych zmian porządkujących.

Uwagi do zmian można zgłaszać na e-maila: biuro@dolinaraby.pl

Projekty JST

Projekt współpracy LGD Via Karol

Projekt współpracy z LGD Lielupe Łotwa (1)

Projekt współpracy z LGD Szwecja

Print Friendly, PDF & Email