logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje zmian w LSR

by admin

W związku z kończącym się okresem programowania 2014-2020 (LSR 2016-2022) istnieje konieczność szybkiego zagospodarowania wolnych środków w LSR oraz środków, które są w dyspozycji po przeliczeniu euro po kursie bieżącym tak, aby można było je wydać i rozliczyć do końca czerwca 2024.

Do realizacji pozostała operacja własna (zamiana z „Izby Książki Kucharskiej” na „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD „Dolina Raby”) – w związku ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych dotychczas planowane środki na realizację tej operacji są niewystarczające. W związku z czym na to przedsięwzięcie zostałyby przeniesione środki finansowe.

Zamiana dotychczasowego projektu współpracy „Rozwój turystyki rowerowej” na „Turystyka wiejska szansą na dywersyfikację dochodów mieszkańców obszarów wiejskich”.

Proponujemy również realizację jeszcze jednej premii na podjęcie działalności gospodarczej – na przedsięwzięciu 2.3.1 zostało ok. 32 000,00 zł, a premia wynosi 55 000 zł, dlatego też część oszczędności (23 000 zł) chcielibyśmy przenieść na to przedsięwzięcie, aby można było zrealizować jeszcze jedną premię.

Kwoty w LSR są w EURO na potrzeby zmian w strategi przyjmuje się kurs indykatywny w wysokości 4 zł.

W załączniku dokument LSR.

Zmiany na zielono, wykreślenia na czerwono. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwagi mailem do 9.12.2022 do godz. 14.00.

Ostateczne decyzje należą do Zarządu Stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy