„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Kontakt

Biuro LGD „Dolina Raby”

Adres:
Chrostowa 1B (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy), 32-742 Sobolów, Gm. Łapanów.

 

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00. 

⇒ W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, delegacje, spotkania, załatwianie spraw wyjazdowych w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

Biuro Tel/faks: 14 685 44 44
email: biuro@dolinaraby.pl

http://www.dolinaraby.pl

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

NIP 6832029170

REGON 120847752

KRS 0000316230

Print Friendly, PDF & Email