„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Kulinarna Majówka w Podolanach z udziałem LGD

Podczas kulinarnej majówki w Podolanach Z-ca Kierownika Biura Pan Patryk Paszkot wygłosił referat nt. budowania marki lokalnej w oparciu o produkty lokalne oraz na temat działań LGD w kontekście produktu lokalnego. Po czym zaproszono nas do prac w komisji konkursowej oceniającej potrawy KGW. Pracownicy LGD rozdawali również broszury informacyjne „Kogutka”, drobne gadżety i opowiadali uczestnikom o tym czym zajmuje się LGD i z jakich działań mogą skorzystać. Podczas imprezy na stoisku z rękodziełem można było dostrzec namacalny dowód skuteczności naszych warsztatów rękodzielniczych.  Panie, które brały udział w tych warsztatach opowiadały, że dzięki nam wiele się nauczyły i zaraziły bakcylem rękodzieła ludowego i artystycznego, dzięki czemu teraz samodzielnie tworzą wspaniała prace.

 

plakat na Majówkę 2014 mjb z millerem

Print Friendly, PDF & Email