„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty kulinarne z możliwością podjęcia pracy

Zapraszamy chętnych na bezpłatne warsztaty pn. „Kucharz ze szczególnym uwzględnieniem produktu lokalnego”, które odbędą się w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół w Dąbrowicy w dniu 16 lutego i 17 lutego 2015 r. w Niegowickiej Izbie Etnosmaków.  Warsztaty poprowadzi zawodowych technolog żywienia. Na warsztatach będziemy gościć również 7 osobową grupę osób z obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Warsztaty są skierowane do pasjonatów gotowania, ale przede wszystkim do osób, które chciałyby w przyszłości pracować w spółdzielni socjalnej zajmującej się produkcją tradycyjnej żywności, która zacznie funkcjonować po realizacji projektu. Udział w warsztatach nie jest jednak do niczego zobowiązujący. Zgłoszeń na warsztaty należy dokonać maksymalnie do 13.02. do godz. 14:00 pod nr tel. 14 685 44 44 lub e-mail biuro@dolinaraby.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

[wpdm_file id=180 title=”true” desc=”true” ]

Program warsztatów-page0001

 

szkolenie kucharz ze szcegolnym uwzglednieniem PL DOLINA RABY

Print Friendly, PDF & Email