„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD „Dolina Raby” gościnnie podczas dnia otwartego Zespołu Szkół w Dąbrowicy

W dniu 26 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Dąbrowicy  odbył się dzień otwarty. Program odbywał się dwutorowo. Gimnazjaliści uczestniczyli w grach psychologicznych, terenowych, zajęciach i konkursach przygotowanych przez organizatorów. Nauczyciele  szkół gimnazjalnych i inny zaproszeni goście uczestniczyli w konferencji naukowej pt.” Tajniki  żywienia i żywności”.
Konferencja rozpoczęła się od wykładu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZS w Dąbrowicy Pana Antoniego Biernata. Następnie były absolwent ZS w Dąbrowicy, a obecnie wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Władysław Migdał w sowim wykładzie poruszył ważne kwestie z humorem nt. zdrowego sposobu odżywiania.  Panie Anna Jakóbik i Roksana Martinez-Brej zwróciły uwagę w swojej prezentacji na konsekwencja zaburzonego odżywiania.
W ramach wzajemnej współpracy Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” z Zespołem Szkół w Dąbrowicy  jednym z prelegentów był pracownik biura Patryk Paszkot, który w prezentacji pt. „ Systemy jakości żywności produktów regionalnych i tradycyjnych” wyjaśnił systemy certyfikacji produktów żywnościowych. Zainteresowani mogli zapoznać się z produktami z naszego regionu, które posiadają określone certyfikaty na specjalnie przygotowanym stoisku.
Dzień otwarty zakończył się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa oraz pokazem prawdziwej sztuki kelnerskiej.

Print Friendly, PDF & Email