„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD „Dolina Raby” w TVP Kraków

Szanowni Państwo, członkowie LGD i sympatycy, zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, który został wyemitowany na antenie TVP Kraków 24 stycznia 2014 roku w programie „Region”. Bohaterką programu dotyczącego działalności lokalnych grup działania w Małopolsce była m.in Anna Płachczewska – Rogozińska – Wiceprezes LGD „Dolina Raby”.  Opowiada o działaniach jakie prowadzimy w naszym LGD. Cieszymy się z faktu, że media regionalne zaczynają dostrzegać naszą działalność i innych LGD w Małopolsce.

 Materiał filmowy TVP Kraków, program „Region” 24.01.2014 r.

 

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email