„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD „Dolina Raby” zdobyła II miejsce w ogólnokrajowym konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2014

Szanowni Państwo z radością informujemy, że Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zajęło II miejsce w ogólnokrajowym konkursie pn. Samorządowy Lider Zarządzania 2014 Współpraca Międzysamorządowa „Razem dla rozwoju” w kategorii: Współpraca Międzysamorządowa i Międzysektorowa. Konkurs organizowany jest przez Związek Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polski oraz Związek Gmin Wiejskich RP.  Podczas wizytacji na miejscu ekspertów ze ZMP byliśmy w siedzibie LGD, w Urzędzie Gminy Łapanów, Restauracji Chata Gieda, Urzędzie Gminy Gdów rozmawiając i prezentując realizowane wspólnie projekty. Wniosek aplikacyjny LGD skupiał się na prezentacji działań z obszaru rozwoju produktów turystycznych w zakresie turystyki aktywnej. Nagroda dowodzi, że współpraca pomiędzy samorządami gmin w ramach lokalnej grupy działania przynosi wymierne korzyści i umożliwia realizację wspólnych projektów na szerszą skalę.

Dziękujemy za pomoc w organizacji wizyty p. Mirosławowi Drożdż – UG Łapanów oraz p. Krystynie Liszkowskiej i p. Karolowi Surmie z UG Gdów. Nagrodę w dniu 2 czerwca 2014 r. podczas I Kongresu Partnerstw Samorządowych odebrał prezes zarządu LGD Krzysztof Kwatera.

Relacja na stornie Związku Miast Polskich

Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej Samorządowego Lidera Zarządzania 2014 – – Współpraca międzysamorządowa „Razem dla rozwoju” 25 marca 2014 r. w Warszawie wybrano do finału 13 projektów.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci oceniający wnioski oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast Polskich – członkowie Komisji Konkursowej.
Do Konkursu zostało zgłoszonych 16 projektów, po ocenie formalnej i merytorycznej do finału zakwalifikowano 13 projektów. Kolejnym etapem oceny będą wizytacje projektów finałowych, które odbywać się będą do połowy maja 2014 r.

Konkurs_1Konkurs_2

Print Friendly, PDF & Email