„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD Dolina Raby zaprasza przedsiębiorstwa branży spożywczej oraz branży budowlanej do współtworzenia dwóch inicjatyw klastrowych

LGD Dolina Raby zaprasza przedsiębiorstwa branży spożywczej oraz branży budowlanej do współtworzenia dwóch inicjatyw klastrowych. Co to są klastry przemysłowe i jakie z nich wypływają korzyści dla przedsiębiorstw i regionu można krótko i szerzej przeczytać m.in. tu:

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Klastry/Koncepcja+klastra.

Szczególnie poszukujemy przedsiębiorstw, których zakres lub plany działania zgodne są z tzw. Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami: KIS 4. Innowacyjne Technologie, Procesy i Produkty Sektora Rolno-Spożywczego i Leśno-Drzewnego lub KIS 5. Żywność Wysokiej Jakości oraz KIS 8. Inteligentne i Energooszczędne Budownictwo. Z analizy ilości przedsiębiorstw na obszarze LGD „Dolina Raby” wynika, że przedsiębiorstw branż: spożywczej i budowlanej oraz produkcji materiałów budowlanych i wyrobów z drewna, jest na naszym terenie stosunkowo więcej niż średnio na obszarze kraju.
Wsparcie dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw skupionych w klastrach, poza środkami w Działaniu LEADER, poszukiwać będziemy m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego, jak i w krajowym Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój”. Współpraca przedsiębiorstw skupionych w klastrach polegać będzie także na wspólnych działaniach marketingowych.

Opisy KIS_wersja finalna_31.03 2

Print Friendly, PDF & Email