„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD na Międzynarodowych Targach Pogranicza Sejny 2011

W dniach 7-8 października 2011 dzięki współpracy z członkiem LGD – Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” braliśmy udział w Międzynarodowy Targach  Pogranicza – Sejny 2011. W targach brało udział 142 wystawców z Polski, Litwy, Białorusi i Rosji. Z Litwy wzięło udział 40 wystawców, z Białorusi 10 i 2 z Rosji. Na otwarcie targów przybył konsul Litwy w Białymstoku i zastępca konsula z Białorusi. Targi zostały zorganizowane z pieniędzy pochodzących z Funduszu Norweskiego. Otwarcia targów dokonał Marszałek Województwa Podlaskiego wraz ze  Starostą Sejeńskim i pomysłodawcą i głównym organizatorem targów Panem Eugeniuszem Klimańcem – Prezesem Stowarzyszenia Ziemia Sejeńska. Na targach była prezentowana oferta turystyczna i agroturystyczna poszczególnych regionów , stowarzyszeń , biur podróży i indywidualnych wystawców. Na spotkaniu integracyjnym organizowanym w Domu Litewskim w Sejnach z udziałem wystawców – gdzie gospodarzem był konsul Litwy –  mogliśmy bliżej zapoznać  się z uczestnikami  Targów i nawiązać kontakty oraz podjąć próbę współpracy z wystawcami.

Dziękujemy przedstawicielom Stowarzyszeniem Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne za reprezentowanie nas podczas targów, zorganizowanie wyjazdu, organizację stoiska oraz promocję naszej oferty w tym ukazanie piękna i bogactwa kulturowego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. Wspólna oferta ( Stowarzyszenia GGG jak i LGD „Dolina Raby) cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających oraz wystawców z terenów Litwy, Białorusi i Rosji, a także wystawców z różnych regionów Polski.

Tekst: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia Agroturystycznego „GGG”

Print Friendly, PDF & Email