„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD na Targach Seniora

LGD „Dolina Raby” korzystając ze współpracy ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym GGG uczestniczyło w dniach 25-27 września br. w Krakowie w Targach Seniora. Na stoisku rozdysponowano materiały promocyjne LGD tj. broszurę „Kogutek zaprasza do dolin rzek Raby i Stradomki”, film promocyjny na płycie CD oraz inne pomniejsze broszurki i ulotki. Miło było usłyszeć od zwiedzających, że znają region łapanowski lub z niego pochodzą. Pięknie wydane materiały promocyjne szybko rozeszły się ze stoiska, ponieważ bardzo wiele wycieczek seniorów z różnych stron Polski zatrzymywało się przy naszym stoisku. Podsumowując targi należy stwierdzić, że warto uczestniczyć w różnego rodzaju wyjazdach, promować swój region który jest piękny i na to zasługuje.

Tekst: Klemens Góral

Print Friendly, PDF & Email