„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD poszukuje dwóch uczestników pilotażowego kursu szkoleniowego oraz osoby do zarządzania projektem

LGD poszukuje dwóch uczestników pilotażowego kursu szkoleniowego oraz osoby do zarządzania projektem

LGD poszukuje dwóch uczestników pilotażowego kursu szkoleniowego w projekcie Erasmus+ TELI2. Więcej informacji (w języku angielskim) na naszej stronie internetowej. Poszukujemy także osoby do zarządzania projektem, posiadającej doświadczenie w obsłudze projektów  programu Erasmus +.

Local Action Group „Dolina Raby” is looking for 2 students to take
part in the one-year pilot training course. You can find more
information about the project on teli2.eu.

The main requirements about students are:

– They need to have availability to attend the course workshops (three
times for a week) and take part in tasks by the learning portal (per
week)
– They need to be proficient in English language
– They need to have level 6 (a degree) or if they don’t have level 6,
they need to have experience on the rural management field.

Here are the workshops dates:

Ireland – 09/10/2017 – 13/10/2017
Portugal – 18/02/2018 – 24/02/2018 (travel days included)
Poland – 15/04/2018 – 21/04/2018 (travel days included).

The deadline is 28th of July, 2017

Contact: Krzysztof Kwatera 600 856 375, kwatera@onet.pl

Print Friendly, PDF & Email