„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD poszukuje dwóch uczestników pilotażowego kursu szkoleniowego

LGD poszukuje dwóch uczestników pilotażowego kursu szkoleniowego w projekcie Erasmus+ TELI2. Więcej informacji (w języku angielskim) na naszej stronie internetowej.

Local Action Group „Dolina Raby” is looking for 2 students to take
part in the one-year pilot training course. You can find more
information about the project on teli2.eu.

The main requirements about students are:

– They need to have availability to attend the course workshops (three
times for a week) and take part in tasks by the learning portal (per
week)
– They need to be proficient in English language
– They need to have level 6 (a degree) or if they don’t have level 6,
they need to have experience on the rural management field.

Here are the workshops dates:

Ireland – 09/10/2017 – 13/10/2017
Portugal – 18/02/2018 – 24/02/2018 (travel days included)
Poland – 15/04/2018 – 21/04/2018 (travel days included).

The deadline is 3rd of July, 2017.

Contact: Krzysztof Kwatera 600 856 375, kwatera@onet.pl

Print Friendly, PDF & Email