„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Duża frekwencja na szkoleniach LGD

W dniach 8 i 9 lipca 2014 r. w siedzibie LGD odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów. Cieszyły się bardzo dużą frekwencją. W pierwszym dniu omawiano działania „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, a w drugim dniu działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 

Małe

 

Mikro

Przy ocenie projektów pod uwagę brane jest uczestnictwo co najmniej w jednym szkoleniu, spotkaniu, warsztatach w ciągu ostatnich 6 miesięcy wstecz od momentu rozpoczęcia danego naboru.

Print Friendly, PDF & Email