„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Listy projektów wybranych do finansowania w ramach naboru 06.05-20.05

Publikujemy listy projektów wybranych w ramach naboru prowadzonego w dniach 06.05-20.05 2013 roku.

Wnioskodawcą serdecznie gratulujemy.

Rada, Zarząd oraz Pracownicy Biura LGD.

Print Friendly, PDF & Email