„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Listy projektów wybranych do finansowania w naborze 22.11.2013 r. – 06.12.2013 r.

Szanowni Państwo, publikujemy listy projektów złożonych w ostatnim naborze, które zakwalifikowały się do finansowania w ramach Osi 4 Leader. Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy! Wszystkich tych Wnioskodawców, którym nie udało się uzyskać dofinansowania zachęcamy do ponownej konkurencji w następnym naborze.

Rada, Zarząd, Biuro LGD

[wpdm_file id=122 title=”true” ]

[wpdm_file id=123 title=”true” ]

[wpdm_file id=124 title=”true” ]

[wpdm_file id=125 title=”true” ]

[wpdm_file id=126 title=”true” ]

[wpdm_file id=127 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email