Strona główna

Lokalna Grupa Działania na stoisku promocyjno- informacyjnym podczas imprez gminnych

Lokalna Grupa Działania na stoisku promocyjno- informacyjnym podczas imprez gminnych

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zaprezentowała się podczas imprez gminnych na obszarze LGD na swoich stoiskach promocyjno- informacyjnych, na których udzielano doradztwa m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem LGD. Ponad to informowano o lokalnych walorach obszaru LSR, zrealizowanych projektach stowarzyszenia oraz rozdawano materiały promocyjne i gadżety. LGD ze swoim stoiskiem było obecne w wszystkich 6 gminach członkowskich:

–  „Powitanie Lata” w Tomaszkowicach 04.06.20174r.

– „Dni Wiśnicza – jarmark wiśnicki” 11.06.2017r.

– „Święto Gminy Łapanów” 02.07.2017r.

– „Święto Gminy Trzciana” 30.07.2017r.

– „ Święto Ziemi Gdowskiej” 06.08.2017r.

– „724 Urodziny Żegociny”

 Poniżej prezentujemy zdjęcia z  powyższych wydarzeń.