„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Lokalne Grupy Działania skutecznie wspierają obszary wiejskie

Wg. danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 31.12.2020 LGD przekazały na rozwój Polskiej wsi 2 mld. zł. Te pieniądze pozwoliły utworzyć prawie 7 000 nowych rodzinnych firm, ponad 10 000 miejsc pracy na wsi, 4 000 obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej, 300 dróg gminnych. W pełni zgadzamy się z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Dlatego uważamy, że w Krajowym Planie Odbudowy powinny być zapewnione środki dla LGD na rozwój obszarów wiejskich.

https://www.eesc.europa.eu/pl/news-media/press-releases/odbudowa-gospodarcza-ue-zaangazowanie-zorganizowanego-spoleczenstwa-obywatelskiego-ma-kluczowe-znaczenie

 

Źródło: http://www.pslgd.pl/

Print Friendly, PDF & Email