„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Lokalne kryteria wyboru do konsultacji

Szanowni Państwo, zamieszczamy propozycję lokalnych kryteriów wyboru projektów po spotkaniu Forum Lokalnego 10 grudnia 2015. Materiał przedstawia zmiany w stosunku do obowiązujących dotychczas kryteriów w LSR  z prośbą o przedstawienie uwag do 21 grudnia 2015 r. poprzez przesłanie ich e-maile na adres: biuro@dolinaraby.pl

DR Kryteria wyboru projektów 14_12 am (1)

Print Friendly, PDF & Email