„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Małopolska Sieć NGO – Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Małopolska Sieć NGO, której członkiem założycielem jest LGD „Dolina Raby”, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC zapraszają na szkolenie „Model współpracy NGO z otoczeniem. Wzmocnienie procesu legislacji”.

Program 9 03 2018

Zgłoszenie 9 03 2018

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email