logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Małopolska Sieć NGO – umowa podpisana

by admin

DSC02105

MalopSiecENGO_kolorBiale

W dniach 5-6 marca odbyła się konferencja założycielska Małopolskiej Sieci NGO w Krakowie i miała na celu formalne zainaugurowanie działalności sieci. Wzięli w niej udział wszystkie organizacje zaangażowane w budowanie Małopolskiej Sieci NGO oraz przedstawiciele administracji publicznej. W programie przewidziano wystąpienia ekspertów z branży 3 sektora, dobre praktyki sieciowania z innych województw oraz formalne założenie sieci i integrację organizacji wchodzących w jej skład.

Małopolska Sieć NGO – regionalne porozumienie organizacji pozarządowych jest efektem kilkumiesięcznej pracy pięćdziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce – organizacja prowadząca szeroką działalność na rzecz środowisk lokalnych.

Małopolska Sieć NGO ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z naszego regionu. Dzięki zrzeszeniu w sieci organizacje pozyskają partnerów do współpracy, zyskają silną reprezentację oraz usprawnią swoją pracę i komunikację. Wezmą też udział w bezpłatnych szkoleniach, doradztwie, spotkaniach branżowych oraz skorzystają z innowacyjnych narzędzi on-line.

W imieniu LGD „Dolina Raby” umowę partnerska podpisał pan Patryk Paszkot, który pracował również w Grupie Sterującej Sieci tworzącej dokumenty statutowe oraz misję, wizję i cele strategiczne. Umowę partnerską podpisały oprócz LGD „Dolina Raby” organizacje członkowskie LGD tj.:

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna
Stowarzyszenie Nasza Leszczyna 

Grupa Sterująca

Tekst i zdjęcia: Biuro LGD „Dolina Raby”

CCF20150310_00000 CCF20150310_00001

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy