logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Małopolska Sieć NGO wybrała swoje władze

by admin

W dniu 27 czerwca 2015 r. odbyła się II Wojewódzka Konferencja Małopolskiej Sieci NGO połączona z obradami I Forum Ogólnego niedawno zawiązanego partnerstwa. Podczas obrad forum wybrano władze MS NGO. Do Grupy Koordynacyjnej (na kształt zarządu) został wybrany p. Patryk Paszkot przedstawiciel LGD „Dolina Raby”.  Wszystkie organizacje pozarządowe z obszaru działania naszego LGD zachęcamy do przystępowania do Małopolskiej Sieci NGO.

Małopolska Sieć NGO to regionalne porozumienie 42 organizacji pozarządowych z 14 powiatów Małopolski. Działa na rzecz silnego i aktywnego trzeciego sektora w regionie.
Sieć powstała dzięki wspólnej pracy aktywnych organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce. Praca przebiegała w myśl zasady: „jeśli nie wiesz dokąd idziesz, prawdopodobnie nigdy tam nie dojdziesz”. Spotkanie kilkudziesięciu organizacji z różnych stron Małopolski zaowocowało wypracowaniem podstawowych założeń sieci w tym: misji, wizji i strategii jej rozwoju.

Nasza misja:
Działając razem w sieci, wzmacniamy rolę i znaczenie małopolskich organizacji pozarządowych oraz wspieramy aktywność obywatelską.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy