„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Materiały szkoleniowe z poszczególnych edycji warsztatów w ramach projektu

 

 

 

 

Do pobrania materiały szkoleniowe z poszczególnych edycji warsztatów w ramach projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych”.

Materiały

Print Friendly, PDF & Email