„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Międzynarodowe Targi Żywności i Rolnictwa Agrokompleks

W dniach 19-22 sierpnia 2010, w Nitrze na Słowacji odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnictwa i Żywności Agrokomplex 2010. W targach udział wzięli przedstawiciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW – Paweł Pacek oraz przedstawiciele dwóch Lokalnych Grup Działania z Małopolski: LGD „Dolina Raby” i LGD „Dolina Soły”. Nasze LGD reprezentował pan Patryk Paszkot – asystent kierownika biura. Targi Agrokomplex mają na Słowacji długoletnią tradycję – w tym roku była to już 37. edycja. Polski KSOW na targi zaprosiła Słowacka Sieć Obszarów Wiejskich. Podczas targów promowaliśmy obszar naszego LGD wśród Słowaków i Czechów oraz rozmawialiśmy na temat projektów współpracy ze słowackimi i czeskimi LGD. Targi zaowocowały podwójnym seminarium międzynarodowym. Jedno odbyło się już na Słowacji pomiędzy słowackimi, polskimi i węgierskimi LGD. Drugie odbędzie się w Małopolsce na wiosnę, posłużą one do sprecyzowania punktów współpracy i zdobycia partnerów do międzynarodowych projektów współpracy.

{galeria}agrokompleks{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email