„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Międzygminne Igrzyska Lekkoatletyczne

W dniu 12 czerwca 2013 r. na nowo powstałym kompleksie boisk sportowych w Łapanowie odbyły się „Międzygminne Igrzyska Lekkoatletyczne” dla młodzieży gimnazjalnej z terenu gmin należących do LGD „Dolina Raby”. Projekt współfinansowany był w kwocie 20 323,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji było krzewienie ducha sportu oraz troska o zdrowie fizyczne młodzieży.

Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 5 gmin: Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina. Po uroczystym wprowadzeniu drużyn na stadion oraz przypomnieniu regulaminu zawodów, rozegrano wiele konkurencji lekkoatletycznych, wśród nich m.in. rzut oszczepem, pchnięcie kulą, biegi krótko- i długodystansowe. Każdy zawodnik walczył o jak najlepszy wynik w swojej konkurencji, zdobywał również punkty dla drużyny, którą reprezentował.

I miejsce w „Międzygminnych Igrzyskach Lekkoatletycznych” zajęła reprezentacja gminy Łapanów (I drużyna), przed gminą Trzciana oraz gminą Gdów. Na IV miejscu uplasowała się II drużyna gminy Łapanów, na V miejscu gmina Nowy Wiśnicz, a na VI gmina Żegocina. Puchary oraz medale zwycięzcom wręczali Stanisław Karaś – prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Fajfer 2001” Łapanów oraz Janusz Zając – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie.

Wielki sukces zawodów pozwala przewidywać, że „Międzygminne Igrzyska Lekkoatletyczne” staną się cykliczną imprezą, przyczyniającą się do promocji sportu wśród młodzieży szkolnej.

Tekst i zdjęcia: Piotr Jacewicz

Print Friendly, PDF & Email