„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Międzynarodowy Dzień Lasów

Szanowni Państwo,
W dniu 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Drzewa i tym samym lasy mają ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu zmian klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla, produkując tlen, tak niezbędny dla życia ludzi i większości innych istot żywych. Lasy mają też ogromne znaczenie dla ochrony przed powodziami – zatrzymują wodę, która w przypadku braku lasów spływa gwałtownie z gór, zalewając gospodarstwa domowe i pola. Możemy uczcić Międzynarodowy Dzień Lasów np. sadzeniem drzew. Dlatego zachęcamy Państwa do posadzenia choć jednego drzewa w tym dniu.

Print Friendly, PDF & Email