„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Możliwość ubiegania się o Znak Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK

Szanowni Państwo, informujemy, że od 02.01.2014 r. – 21.03.2014 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie Znaku Jakości KOGUTEK w tegorocznej edycji. Regulamin przyznawania Znaku oraz formularze dostępne pod linikiem:

KOGUTEK

Print Friendly, PDF & Email