„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W PROJEKTACH OFERUJĄCYCH DORADZTWO ZAWODOWE, BONY SZKOLENIOWE,DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Prezentujemy informację o aktualnie realizowanych projektach, w które mogą włączyć się również mieszkańcy naszego obszaru!!!

1.Projekt realizowany przez WUP w Krakowie „ Łap skilla”

 

Projekt skierowany do osób pracujących  w wieku od 18 – 25 roku życia, które chcą podjąć nowe wyzwania zawodowe, rozwijać się, awansować.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie :

 • spotkanie z doradcą zawodowym,
 • bony szkoleniowe

Szczegółowe informacje na stronie https://lapskilla.pociagdokariery.pl/

2. Projekt realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI

Projekt skierowany do osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe
 • Płatne staże
 • Bezpłatny udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy
 • Indywidualne doradztwo, w tym zawodowe, psychologiczne
 • Dodatek relokacyjny
 • Dodatek aktywizacyjny
 • Refundację studiów podyplomowych
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje na stronie https://fundacjaproaktywni.pl/projekt/zlap-za-ster/

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI OFERTAMI 

Print Friendly, PDF & Email