„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

MOŻNA ZGŁASZAĆ PROPOZYCJE PROJEKTÓW DO REALIZACJI

Szanowni Państwo, można już zgłaszać propozycje projektów do realizacji w ramach nowej LSR 2014-2020. Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet na adres e-mail biura. Karta projektu do pobrania poniżej. Karty projektów będą podstawą do określania przedsięwzięć LSR.

Ankieta WSTĘPNA KARTA PROJEKTU

Print Friendly, PDF & Email