logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Dotacje dla małopolskich przedsiębiorców

by admin
Jesteś przedsiębiorcą? Chciałbyś rozwijać nowatorskie badania? A może myślisz o tym, aby wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi? Jeśli tak, to już teraz masz szansę otrzymać duże środki na rozwój firmy, w tym wprowadzenie w niej innowacyjnych rozwiązań. Do 25 września można starać się o unijne dotacje, na które samorząd województwa przeznaczył aż 68 mln zł z RPO.

Pieniądze na projekty warte nawet 25 mln zł

Przedsiębiorcy mogą starać się o bardzo duże środki na rozwój innowacji i zastosowanie w ich firmach nowatorskich rozwiązań. A warto podkreślić, że inwestycje w badania i rozwój to często duże, a zarazem kosztowne projekty, dlatego tym razem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 można otrzymać dofinansowanie nawet na inicjatywy o wartości 25 mln zł

– mówi wicemarszałek Stanisław Sorys i podkreśla, że warto starać się o unijne dotacje z kilku powodów. – Pozwolą one nie tylko na rozwój małopolskich przedsiębiorstw, ale dadzą im też możliwość konkurowania z zagranicznymi firmami, a w dłuższej perspektywie – sprawią, że nasz region będzie jeszcze bardziej atrakcyjny chociażby dla partnerów z innych państw – wymienia wicemarszałek Sorys.

Warto podkreślić, że konkurs ten to świetna szansa zwłaszcza dla dużych firm, które nie muszą szukać wsparcia na działalność badawczo-rozwojową w programach centralnych, ale mogą otrzymać dofinansowanie już na poziomie regionalnym.

Do kogo trafi wsparcie?

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP, jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni), organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy na złożenie wniosków mają jeszcze ponad pół roku – konkurs potrwa do 25 września 2018 r. Warto jednak podkreślić, że będzie on rozstrzygany cyklicznie, czyli po zakończeniu 45-dniowej rundy naboru wniosków.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach tego konkursu wynosi 100 tys. zł. Warto dodać, że od tego roku nową kategorią kosztów kwalifikowanych są wynagrodzenia i składki, ale nie tylko od umowy o pracę, lecz również z umowy zlecenia i o dzieło. Kosztami tymi będą również wydatki na sprzęt specjalistyczny (inny niż środki trwałe), usługi zewnętrzne od jednostek naukowych czy uzyskanie i utrzymanie patentu.

UWAGA! Jeśli chcesz złożyć wniosek w ramach tego konkursu pamiętaj, że będzie on oceniany pod kątem zgodności z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami. Dlatego należy w nim wykazać, że działania podejmowane dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, będą z nimi zgodne. 

Masz pytania lub wątpliwości?

Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze specjalistami punktów informacyjnych funduszy europejskich. Działają one w pięciu miastach regionu (w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu). Przed rozpoczęciem pisania projektu warto także skorzystać z bezpłatnych szkoleń z wypełniania wniosku o dofinansowanie. Terminy spotkań znajdują się tutaj. Szczegółowe można znaleźć również na stronie www.rpo.malopolska.pl

***

Przypomnijmy, że w tym roku wprowadzono nowe zmiany w prawie, dzięki którym przedsiębiorcy chcący rozwijać innowacje w swoich firmach, mogą to zrobić na jeszcze bardziej korzystnych warunkach. Wśród nich są wyższe limity ulg, szerszy zakres kosztów kwalifikowalnych, a straty czy niski dochód nie będą już przeszkodą w rozliczeniu ulgi. Co jeszcze się zmienia? Zwiększono także wysokość odliczenia na działalność badawczo-rozwojową, rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych i doprecyzowano istniejące przepisy ich dotyczące oraz wprowadzono szczególne zasady rozliczania ulgi dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego. Z ulg mogą teraz korzystać także firmy, które działają w specjalnych strefach ekonomicznych.

Informacja pochodzi z serwisu: www.malopolska.pl
Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy