„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabór dla przedsiębiorców – Działanie 4.2 RPO EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin naboru od dnia 31 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 r.

Na co można składać: Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa; Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych; Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

Ogłoszenie o naborze

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email