logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Nabór na rozpoczęcie działalności w MARR!

by admin

IV NABÓR

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 10.04 do 28.04 br.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.w Krakowie oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych

1. Miasto Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia

3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów

5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice

6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice

7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

osób powyżej 50 roku życia,
osób długotrwale bezrobotnych,
osób z niepełnosprawnościami,
osób o niskich kwalifikacjach,
kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji tutaj

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy