„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabór osób na warsztaty „Glocalization in adult education”

W związku z realizacją projektu „Glocalization in adult education” poszukujemy osób związanych z edukacją dorosłych, potrafiących się komunikować w języku angielskim, ponieważ warsztaty będą się odbywać w języku angielskim. Osoby mogą reprezentować instytucje publiczne i prywatne.
Warsztaty odbędą się od 12 grudnia godz. 14:00 do 14 grudnia do godz. 14:00.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji o projekcie zamieszczone zostało na naszej stronie dnia 12.10.2016 r.
Osoby zainteresowanie udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie pisemnie do 5 grudnia 2016 r. (także drogą elektroniczną) listu z krótkim przedstawieniem dotychczasowych doświadczeń w edukacji dorosłych i wyjaśnieniem motywacji udziału w szkoleniu.

Print Friendly, PDF & Email