„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabór wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Szanowni Państwo, informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków z zakresu działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wnioski aplikacyjne należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR na ul. Lubicz w Krakowie w terminie od 28.06 – 9.07.2010.

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w dniu 24.06 w Zespole Szkół w Dąbrowicy przeprowadziła szkolenie informacyjne na temat ww. działania. Informujemy również tych z Państwa, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniu, że biuro LGD prowadzi zapisy na indywidualne doradztwo w temacie starania się o dofinansowanie w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Print Friendly, PDF & Email