„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabór zakończony

 

4 listopada 2011 roku zakończył się trwający 15 dni nabór wniosków. Do biura LGD wpłynęło:

  • 2 wnioski z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  • 12 wniosków z zakresu działania „Małe projekty”,
  • 5 wniosków z zakresu dziłania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 

Wyniki oceny wniosków poznamy w najbliższym czasie. W pierwszej kolejności Rada LGD dokona oceny na zgodność wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz przydzieli punkty według lokalnych kryteriów wyboru. Po dokonanej ocenie niezwłocznie przekaże informację do Wnioskodawców, którzy będą mieli możliwość złożenia ewentualnych odwołań. Po zakończeniu procedury Rada spotka się na drugim posiedzeniu gdzie dokona ostatecznego wyboru wniosków do finansowania i przekaże je instytucjom wdrażającym. Wszystkim Wnioskodawcom życzymy powodzenia.

 

{galeria}nabor2011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email