logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Nabory dla przedsiębiorców w innych programach

by admin

Szanowny Przedsiębiorco, LGD „Dolina Raby” w tym momencie wykorzystała planowany budżet środków PROW 2007-2013 r. Ogłoszenie kolejnego naboru uzależnione jest od tego czy wrócą do budżetu środki finansowe z poprzednich naborów. Możliwe jest jednak pozyskanie środków finansowych przez takie instytucje jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych tych instytucji.

Rok 2014

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia
w 2014 roku.

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

stopka PO IG

Działanie/ poddziałanie

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji

wznowienie naboru

15 listopada 2013 r.

15 listopada 2013 r.

Nabór ciągły do momentu, gdy łączna kwota pożyczek w ramach wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120% dostępnego budżetu.

8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

30 grudnia 2013 r.

13 stycznia 2014 r.

24 stycznia 2014 r.

 

Harmonogram składania wniosków PO IG w 2013 r. (link)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

stopka PO KL

 Działanie/Poddziałanie

 Data rogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

 Data ukończenia naboru

 Poddziałanie 2.1.2- standardowy konkurs z komponentem ponadnarodowym przeznaczony dla partnerów społecznych

 II połowa stycznia 2014 r.

 II połowa stycznia 2014 r.

 II połowa lutego 2014 r.

 2.2.1 Projekt systemowy PARP pt. Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia usług doradczo-szkoleniowych dla MSP nt. finansowania zwrotnego

 I kwartał 2014 r.

 I kwartał 2014 r.

 3 tygodnie od uruchomienia

 2.2.1 Projekt systemowy PARP pt.Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia systemowych usług doradczo-szkoleniowych dla MSP (z zakresu wynikającego z badania potrzeb MSP)

 II kwartał 2014 r.

 II kwartał 2014 r.

 3 tygodnie od uruchomienia

 2.2.1 Projekt systemowy PARP. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia usług doradczych dla MSP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju firmy (w PK KSU)*

 I/II kwartał 2014 r.

 I/II kwartał 2014 r.

 3 tygodnie od uruchomienia

*Przeprowadzenie konkursu jest uzależnione od uzyskania akceptacji IP (MPiPS) oraz IZ (MIR) na przedłużenie okresu realizacji projektu systemowego oraz innych zmian dot. kontynuacji świadczenia usług doradczych w PK KSU.

Harmonogram naborów wniosku PO KL w 2013 r. (link)

Pozostałe programy

Program Terminy uruchomienia konkursów
Bon Na Innowacje I połowa I kwartału 2014 r.
Duży Bon I połowa I kwartału 2014 r.
Wsparcie na wdrożenie CSR
8 stycznia – 10 lutego 2014 r.

Alokacje na poszczególne nabory zostaną podane po ich uzgodnieniu z Instytucjami Nadzorującymi i będą dostępne w ogłoszeniach o konkursach.

http://www.parp.gov.pl/index/index/1411

http://www.marr.pl/

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy